Добрите екипи носят добри резултати

На практика ние се сбогувахме с брандовете и традиционния маркетинг и поздравихме с добре дошъл модела, в който клиентът е в центъра на всичко, което правим.

Севдалина Василеску, Мениджър развитие на търговската мрежа

Днес една от най-важните страни от работата на Филип Морис България е дигиталната стратегия. Компанията се е променила и сега всичко минава през призмата на дигитализацията и връзката с клиента. Докато преди, в стария бизнес модел, компанията е била ориентирана към позициониране на брандове, днес фокусът е изцяло върху клиентите.

 

Дигитализацията в компанията не е цел сама по себе си – тя предоставя добри решения за по-бърза, ясна и навременна комуникация с потребителите и по-добра координация между екипите вътре в организацията. Голямата промяна Филип Морис Интернешънъл стартира отвътре – тя идва от амбицията за създаването на свят без тютюнев дим, в който конвенционалните цигари ще са част от миналото.

За разлика от стария бизнес, при който точките за контакт с клиента са били ограничени, то сега IQOS специалистите са в постоянен контакт с пълнолетните потребители, готови да отговарят на техните въпроси и нужди.

Добрите екипи водят до добри резултати, а добър екип се създава с изслушване, диалог и разбиране.

Аристомен Пецов, Регионален търговски мениджър за Югоизточна България
logo-bw-new