Нов бизнес модел с ново мислене

През последните 3 години вътрешната трансформация във Филип Морис България тече с пълна сила. Разбира се, всяка промяна изисква време, инвестиция в хората, сериозен ангажимент и решителност за изпълнение на амбициозната визия. Екипът на Филип Морис носи в себе си всичко това.

Кристина Стоименова, Ръководител на отдел „Трансформация“:

Мисията на моя екип е да подпомага проектите на всички останали отдели и да се грижи за правилното разбиране и прилагане на новите методи на работа. Те са основният елемент, който ти помага да изградиш рамката на големия пъзел, който нашата компания реди през последните няколко години.

Този екип спомага за по-бързото осъществяване на голямата вътрешна промяна, през която компанията преминава, за да изпълни амбициозната си цел – изграждане на бъдеще без дим. В работата си използва нови методологии, които са доказани в технологичната и стартъп индустрия – Lean&Agile и Fast Forward. Има за цел да приложи новата философия на компанията – поставяне на потребителя в центъра на всичко, което се прави във Филип Морис България. Новият начин на работа изисква и нов начин на мислене. Цени се самоинициативата, умението да предлагаш и защитаваш идеите си, да поемаш отговорност и да се учиш от грешките си, да ръководиш проектите си и да работиш успешно в екип. Оценката на всеки един вече се базира на ключови меки умения по въведена методология с термини като “forward leaning”, “disruptive innovator”, “meaning creator” и “people activator”.

Ние променяме начина на мислене в организацията

Димитър Стоянов, Мениджър организационно развитие и обучение

И наистина, революционната категория продукти без дим, които Филип Морис Интернешънъл разработва, промени изцяло представите за употребата на тютюн.

logo-bw-new