Топ работодател търси топ служители

Вержиния Джевелекова, Мениджър връзки с обществеността:

Компанията е хората, и ако те вярват в действията, в решенията, които се взимат, в продуктите, които се произвеждат, в услугите, които се предлагат, то тя неминуемо ще бъде успешна.

Защо да избера да работя за тютюнева компания?
Това е въпрос, който всеки кандидат би си задал. Но когато научите малко повече за компанията, можете да останете изненадани – от обхвата и успеха на бизнеса, от многообразието, което предлага, от възможностите, които всеки талантлив и широко скроен човек може да получи. Всяка година повече от 1000 служители променят позицията си в компанията, а краткосрочните и дългосрочни назначения в офиси в цял свят предлагат неограничени предизвикателства и кариерни възможности.

Половината от мениджърските позиции в България са заети от жени. Филип Морис е единствената международна компания, носител на сертификата за равно заплащане между половете Equal Salary Certificate.

АНЕЛИЯ ИВАНОВА, МЕНИДЖЪР КОМУНИКАЦИИ

Филип Морис има ясно структуриран процес за подбор на служители, който е почти еднакъв във всяка от държавите, в които компанията работи. Целта е всеки кандидат да премине през няколко стъпки, еднакви за всички и да бъде оценен честно и справедливо.

 

1 След като изпратите биографията си и тя отговаря на изискванията за позицията, ще бъдете поканени на лично интервю, което е идеалният момент да получите отговори на всичките си въпроси. В зависимост от сложността на позицията, за която кандидатствате, може да се наложи да преминете през допълнителни интервюта и центрове за оценка.

2 Следващата стъпка е да получите предложение за работа. В него ще откриете всички детайли – каква е заплатата, какви са допълнителните придобивки и какви са условията за дадената позиция.

3 Третата и най-приятна стъпка е първият ви работен ден. Ще се запознаете с всички служители, а през първите три месеца ще бъдете включени в различни активности, които да ви помогнат да станете част от компанията.

Иванка Вазова, Специалист Човешки ресурси:

От теб зависи колко ще се развиеш в тази компания. Ценим работата в екип, инициативността, даването на нови идеи и решения, смелостта и умението не само да правиш добри предложения, но и да ги осъществяваш. Ние задаваме целите – пътят за постигането им зависи от самите служителите. Добрият мениджър помага на своя екип

Ако търсите компания, от която да стартира професионалния ви път, INKOMPASS   е персонализирана стажантска програма на Филип Морис. Студентите работят по реални бизнес проекти докато създават уникална мрежа от контакти. В края на програмата имате шанс да получите предложение за работа от Филип Морис така, че се подгответе за една невероятна кариера.

logo-bw-new