Клиентът в центъра на всичко

Преди 3 години служителите на Филип Морис България са близо 50, като най-голям брой са тези, заети в маркетинга и продажбата на цигарените марки. Днес, с предлагането на бездимни продукти с намален риск, в българския офис работят повече от 100 служители с предишен опит в дигиталната и фармацевтичната индустрия, от центрове за обслужване на клиенти, мобилни оператори, стартиращи компании и много други.

В центъра на всичко, което компанията прави днес е клиентът, а срещите с него се случват 24/7 по всички възможни канали. За целта компанията и нейните партньори разгръщат мрежа от десетки специализирани магазини и присъствие в партньорски търговски обекти, над 400 търговски специалисти и консултанти помагат на пълнолетните пушачи да променят начина си на живот преминавайки на продукти без дим, а центъра за обслужване на клиенти приема хиляди телефонни повиквания на месец, за да отговори на всеки въпрос и адресира незабавно всички възникнали проблеми.

Поставянето на клиента в центъра на всичко, което правим е процес, който никога не може да свърши. Клиентите и техните нужди непрекъснато се променят. Затова трябва да слушаме и познаваме клиентите си – само така можем да бъдем успешни.

Радостина Гъркова, Супервайзер обслужване на клиенти

Тази година, Филип Морис България ще открие център за обслужване на клиенти в София заедно в партньорска компания лидер в тази област. Първоначално центърът ще обслужва клиентите на компанията в България и Италия, като броят на първоначално заетите служители ще е около 100. Очакванията са в бъдеще този брой да нарасне с увеличаване портфолиото от обслужвани пазари.

logo-bw-new